Flask: จัดการกับ Form ให้ง่ายขึ้นด้วย Flask WTForm

Python Jan 23, 2021

หากใครที่ได้เริ่มต้นใช้ Flask ร่วมกับ Jinja ซึ่งเป็น Template Engine และต้องจัดการกับ Form คงคุ้นเคยกับ request.form.get("name") อะไรประมาณนี้กันเป็นอย่างดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ส่งมาจาก Front-end แน่นอว่า เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วเราจะต้องมีการ Validate หรือยืนยันว่าข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้หรือไม่อีกครั้ง ก่อนนำข้อมูลไปจัดการต่อ หากเขียนเป็นขั้นตอนคร่าว ๆ เราจะได้ว่า

1. สร้าง Form ในฝั่ง Front-end เช่น

<!-- ... -->
<form action="{{ url_for('parks') }}" method="POST">
	<label for="name">Your name</label>
	<input name="name" type="text">
</form>
<!-- ... -->
parks.html

2. สร้าง Endpoint ใน Flask

# ...
@app.route("/parks", methods=["GET", "POST"])
def parks():
	if request.method == "POST":
  	name = request.form.get("name")
  	# Process data
# ...
main.py

แต่จะเห็นได้ว่าในการสร้าง Endpoint นั้นเรามักจะต้องทำ Pattern ซ้ำ ๆ คือการ Validate ข้อมูลก่อนนำไปใช้ต่อ และอีกสิ่งหนึ่งที่มักนำไปสู่ Error ก็คือการใช้ String ที่เป็นชื่อในการดึงข้อมูลออกมา จะดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ (แอบบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ท้ายบทความเรามีโบนัสเล็ก ๆ สำหรับคนที่ใช้ Bootstrap คู่กับ Flask อีกด้วย


Flask WTForm

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Form เป็นหนึ่งในเรื่องปวดหัว และ Pain มาก ๆในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรซ้ำไปซ้ำมา เพื่อดึงข้อมูล ความเยอะของ Form ไหนจะต้องจัดการเรื่องของ Validation อีก นั่นทำให้เราเห็นได้ว่าในหลาย ๆ Programming Language/Frameworks/Libraries มักจะนำเสนอ Solution ต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดย Owner เองหรือว่า Community ออกมา

ใน Flask เองก็เช่นกัน เรามี Flask WTForm ที่จะช่วยให้การจัดการกับ Form ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการสร้าง Class ขึ้นมารวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน รวมถึงการที่มาพร้อมกับ Built-in Validators ที่ทำให้เราเรียกใช้ได้ง่ายอีกด้วย

ขั้นตอนแรกก็คือการ Install เข้าไปใน Project ของเราก่อนด้วย

$ pip install Flask-WTF

จากนั้นจึง Import เข้ามาในโปรเจค

from flask_wtf import FlaskForm # 1.
from wtforms import StringField # 2.
from wtforms.validators import DataRequired # 3.
main.py
 1. โดยบรรทัดแรกเราทำการ Import FlaskForm ซึ่งจะต้องเป็น Base Class สำหรับ Extend เพื่อให้ Class ของ Form ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นได้ความสามารถต่าง ๆ มา
 2. บรรทัดที่ 2 เป็นการ Import ประเภทของ Input Field เข้ามา ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายประเภท ดูเพิ่มเติมได้ที่ Fields
 3. บรรทัดที่ 3 เป็นการ Import Validators ที่ Built-in มากับ WTForm สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Validators

หลังจากที่ Import เรียบร้อยแล้วเราต้องทำการตั้ง secrey_key ให้กับ Flask Application ของเรา เนื่องจาก Flask WTF นั้นมี Built-in สำหรับจัดการ CSRF Token มาให้ด้วย เพื่อให้เราสามารถสร้าง Form ที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น

app = Flask(__name__)
app.secret_key = "your-secret-key-should-not-be-here"

ขั้นต่อไป ทุก ๆ ครั้งที่เราต้องการสร้าง Form ขึ้นมา เราจะทำการสร้าง Class สำหรับ Form นั้น ๆ

class SimpleForm(FlaskForm): # 1.
	name = StringField(label="Your name", validators=[DataRequired()] # 2.
 
main.py
 1. สำหรับ Class ที่ต้องการจะประกาศว่าเป็น Class สำหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Form นั้น ๆ จะต้องมีการ Extends FlaskForm เสมอ
 2. ในที่นี้ คือการสร้าง Input Field เก็บไว้ในตัวแปร name ซึ่งจะถูกใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลต่อไป โดย name เป็นประเภท StringField ซึ่งเป็น Field สำหรับข้อความ มีการระบุ Label ว่า "Your name" ซึ่งจะถูกนำไปใช้ใน <label></label> และมีการเพิ่ม Validators โดยที่ตำแหน่งที่ 0 เป็น DataRequired() หมายถึงว่า Field นี้จะต้องมีข้อมูลกลับมาด้วยเสมอ

หลังจากที่เราสร้าง Class สำหรับ Form ของเราเรียบร้อยแล้ว ขั้นถัดไปคือการส่ง Form นี้ไปให้ Front-end แสดงผล และจัดการกับข้อมูลที่ได้รับกลับมา โดยเราอาจเขียน Endpoint ของเราได้แบบนี้ ข้อสังเกตเล็กน้อยคือ Endpoint ที่เราสร้างขึ้นมานั้นจำเป็นต้องรองรับ Methods POST สำหรับการส่งค่า Form กลับมา

@app.route("/parks", methods=["GET", "POST"])
def parks():
	simple_form = SimpleForm()
  
  # ...
  
  return render_template("parks.html", form=simple_form)
main.py

และในฝั่งของ Jinja สามารถ Access เข้า Form เพื่อนำมาแสดงผลได้ดังนี้ โดยตั้ง novalidate ไว้เพื่อให้เห็นการทำงานของ Flask WTForm ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

<!-- ... -->
<form action="{{ url_for('parks') }}" method="POST" novalidate>
	{{ form.csrf_token }}
	{{ form.name.label }} {{ form.name(size=20) }}
  <input type="submit">
</form>
<!-- ... -->
parks.html

โดยจะได้หน้าตาของ Form เป็นแบบนี้

ขั้นถัดไปเราจะนำข้อมูลออกมาใช้ โดยใน Function parks() เราสามารถจัดการกับ Form ได้ผ่าน simple_form ที่เราสร้างขึ้นมา

@app.route("/parks", methods=["GET", "POST"])
def parks():
  simple_form = SimpleForm()
  
  # -- ADD --

  if simple_form.validate_on_submit():
    name = simple_form.name.data
    print(name)
    # Do something with name
    return redirect(url_for('home'))
  else:
    print("Name is required")
    # OR send some error message to front-end
    
  # -- -- --

  return render_template("parks.html", form=simple_form)

จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ดังนี้

และถ้าหากส่งค่าว่างมาจะได้ผลลัพธ์ว่า

สามารถดูตัวอย่างโค้ดแบบเต็ม ๆ ได้ที่ GitHub


Bonus! สำหรับผู้ที่ใช้ Flask Bootstrap

สำหรับใครที่ใช้ Bootstrap ในโปรเจคคู่ไปกับ Flask ก็คงมีโอกาสได้ใช้งาน Flask-Bootstrap ซึ่งต้องบอกว่าเจ้า Package ตัวนี้เกิดมาคู่กับ Flask WTForm จริง ๆ แน่นอว่าถึงเราจะมี Class ที่ Inherit มาจาก FlaskForm มาช่วยเราแล้ว แต่ชีวิตเองก็ไม่ได้ง่ายดายไปซะทั้งหมด เพราะว่า Front-end เรายังคงต้องสร้าง Input ขึ้นมาเองแบบซ้ำ ๆ หรือเราอาจจะเลี่ยงไปใช้ Loop ก็ทำให้โค้ดเราซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็น

โดยในไฟล์ Jinja Template parks.html ของเราสามารถที่จะสั่ง Import เพิ่มเติม

{% import 'bootstrap/wtf.html' as wtf %}
parks.html

และเราสามารถแทนที่โค้ดในส่วนนี้

<form action="{{ url_for('parks') }}" method="POST" novalidate>
	{{ form.csrf_token }}
	{{ form.name.label }} {{ form.name(size=20) }}
  <input type="submit">
</form>

ด้วย

{{ wtf.quick_form(form) }}

ซึ่งข้อแนะนำเพิ่มเติมคือพอเป็นแบบนี้แล้วปุ่ม Submit ของเราจะหายไป เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ SubmitField เริ่มจากการ Import เข้ามาเพิ่มเติม

from wtforms import StringField, SubmitField

และเพิ่มให้กับ Class SimpleForm ของเรา

class SimpleForm(FlaskForm):
	name = StringField(label="Your name", validators=[DataRequired()]
  submit = SubmitField(label="Submit")

ก็จะทำให้เราได้ปุ่ม Submit ของเรากลับมา

สามารถดูโค้ดแบบเต็ม ๆ ได้ที่ GitHub


📚 Hope you enjoy reading! 📚


Tags

Pittawat Taveekitworachai

A CS student who passionate about web and mobile technology with the belief that technology can enhance people's life.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.