pub.dev เวอร์ชันใหม่มาแล้ว!

Flutter Jul 16, 2020

pub.dev เว็บไซต์คู่ใจนักพัฒนาที่ใช้ภาษา Dart และ Framework อย่าง Flutter สำหรับใช้ในการค้นหา Package/Plugin ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้งานใน Application ของเรา โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมด ในวันนี้ได้มีการอัพเดทเวอร์ชันใหม่ของเว็บไซต์ ซึ่งไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วย!

หน้าแรกของ pub.devcc

New Metric

โดยในเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่นี้ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาซึ่งค่อนข้างคล้ายกับ npmjs.com นั่นก็คือการที่มี Package ที่ทำสิ่งเดียวกันให้เลือกมากเกินไป ซึ่งค่อนข้างต่างจากช่วงแรก ๆ ของ pub.dev ที่ยังมี Package ไม่ตอบโจทย์ครบในทุกมิติมากนัก โดยในเวอร์ชันใหม่นี้ ก็ได้ปรับปรุงการแสดงผล Metric ให้ตอบโจทย์การเลือกใช้งาน Package ที่ดีที่สุดใน Use case นั้น ๆ

ตัวอย่างคะแนนจาก Package url_launcher ซึ่งได้คะแนนเต็ม 110 และเป็น Flutter Favorites

โดย Metric หลักทั้งสามอย่าง ได้แก่ Likes, Pub Points และ Popularity มีความหมายดังนี้

  • Likes - จำนวน Likes ที่ให้โดยนักพัฒนาที่ใช้งาน Package ซึ่งบอกได้คร่าว ๆ ว่านักพัฒนาชื่นชอบ Package นี้มากแค่ไหน
  • Pub Points - คะแนนซึ่งถูกคำนวณออกมาโดยระบบของ Pub เอง ซึ่งเกณฑ์โดยหลัก ๆ จะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของโค้ดของ Package นั้น ๆ เช่น ใช้งาน API Endpoints ที่ปลอดภัย,​ ใช้ Syntax ที่มีความสม่ำเสมอ,​ ดูแล และอัพเดท Package บ่อยแค่ไหน, มี Documentation และตัวอย่างที่ดีหรือไม่ จะเห็นได้ว่าหนึ่งเกณฑ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของการสนับสนุนหลาย Platforms ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ Flutter พยายามผลักดันมากขึ้นในเรื่องการของการสนับสนุนทุก Platforms เช่นเดียวกับตัว Flutter
  • Popularity - ความนิยมของ Package นั้น ๆ ในช่วง 60 วันย้อนหลัง โดยถูก Normalized ให้กลายเป็นค่าจาก 100% (นิยมมาก) ถึง 0% (ไม่มีใครใช้) โดยในอนาคตอาจมีการปรับตรงนี้ให้แสดงผลเป็นจำนวนจริง ๆ (Actual download count) แทนเปอร์เซ็นต์ที่ถูก Normalized

Design

นอกเหนือไปจากการปรับปรุงระบบคะแนน และเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายของนักพัฒนาแล้ว ทางทีมพัฒนา pub.dev ยังได้มีการปรับปรุง Design ใหม่อีกด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ dart.dev และ dartpad.dev มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ Material Design เข้ามาใช้มากขึ้น เช่น การใช้ Card และ Chip

ซึ่งไม่เพียงแต่ Design ที่สวยงาม และสอดคล้องมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในรอบนี้ยังได้มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากหน้าแรก ที่มีการแนะนำ Package ที่เป็น

  • Flutter Favorites - Package คุณภาพสูงที่ถูกคัดเลือกมาโดยคณะกรรมการ
  • Most Popular Pakacges - Package ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดในช่วง 60 วันที่ผ่านมา
  • Top Flutter Packages - Package ที่เพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ให้กับ Flutter
  • Top Dart Packages - Package ที่เพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ให้กับ Dart

สำหรับหน้าอื่น ๆ เองก็มีการปรับปรุงให้สวยงามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ Type ซึ่งมีการนำ Type Scale มาใช้เพื่อให้ตัวอักษรภายในเว็บไซต์มี Consistency มากยิ่งขึ้น

หน้าผลลัพธ์การค้นหา
หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูล Package

สำหรับคนที่สนใจรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ก็สามารถติดตามได้ทาง บทความต้นฉบับ


📚 Hope you enjoy reading! 📚


Tags

Pittawat Taveekitworachai

A CS student who passionate about web and mobile technology with the belief that technology can enhance people's life.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.