Flutter: เพิ่ม Feedback สไตล์ Material ให้กับ Widget ด้วย InkWell

Published on

Authored by Pete. Pittawat Taveekitworachai.


ไม่ใช่ทุกปุ่มและการ์ดที่เตรียมมาให้เราใช้งานใน Flutter จะตอบโจทย์การออกแบบได้ทั้งหมด Flutter เองก็ตระหนักถึงความต้องการนี้ดี จึงมี Widget ที่ชื่อว่า GestureDetector มาให้เพื่อมอบ Flexbility ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับ Developer ในการรังสรรค์ UI อันสวยงามขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตาม GestureDetector แม้ว่าจะมาพร้อมกับความสามารถสารพัด แต่ก็ไม่ตอบโจทย์เสมอไป เพราะตัว GestureDetector เองนั้นสามารถตรวจจับ Gesture ได้เท่านั้น แต่ไม่มี Feedback animation ตอบกลับไปยังผู้ใช้งาน หากเราต้องการ GestureDetector ที่มี Feedback เป็น Splash สวย ๆ ตาม Material Design แล้ว ทาง Flutter ก็ได้เตรียม Widget มาไว้ให้เช่นกันในชื่อ InkWell

อย่างไรก็ตาม InkWell เป็นหนึ่งใน Widget ที่ถือเป็นยาขมสำหรับใครหลาย ๆ คน เพราะเมื่อเรานำไปใช้งานแล้วกลับไม่มี Effect อะไรเกิดขึ้นมา วันนี้เราจะมาดูกันว่าการใช้งาน InkWell ที่ถูกต้องควรใช้อย่างไร


InkWell

InkWell มีความคล้ายกับ GestureDetector อยู่ค่อนข้างมาก แต่ดีกว่าตรงที่มาพร้อมกับ Effect สวย ๆ ที่เป็น Feedback ให้ผู้ใช้ตาม Material Design อย่างไรก็ตาม InkWell ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดที่ตัว Effect จะถูก Clip ไปตามรูปทรงของสี่เหลี่ยมเท่านั้น หากเราอยากได้ Effect ที่ Flexible มากยิ่งขึ้นก็ต้องใช้ InkResponse แทน

InkWell เป็นหนึ่งใน Widget ที่ใช้ยากหากไม่เข้าใจมัน เพราะเอาไป Wrap Text ก็จะได้ FlatButton สวย ๆ มา แต่เมื่อเอาไป Wrap Container ที่มีพื้นหลังเมื่อไรกลับหายไปในทันใด สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะตัว Material (ชื่อ Widget จริง ๆ เป็น Widget ที่เป็นพื้นฐานของ Widget หลาย ๆ ตัวในตระกูล Material Widget ด้วย) ที่ถูกใช้ในการวาด Effect ถูกซ้อนอยู่ใต้สี/รูปของพื้นหลังนั่นเอง เราสามารถ Workaround ได้ด้วยการมี Material มา Wrap InkWell อีกครั้งก่อนและให้ Container อยู่ข้างนอกสุด โดย Material ที่เรานำมา Wrap เราสามารถตั้ง type ให้เป็น MaterialType.transparency ได้ เพื่อไม่ให้มีผลกับการแสดงผลของ Widget ที่เราตั้งใจไว้ และเป็นพื้นที่สำหรับวาด Effect เท่านั้น ตามตัวอย่าง

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(
    MaterialApp(
     home: MyWidget(),
    ),
   );
  }
  
  class MyWidget extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     body: Center(
      child: Container(
       width: 64,
       height: 64,
       color: Colors.blueAccent,
       child: Material(
        type: MaterialType.transparency,
        child: InkWell(
         onTap: () {
          print('Tapped!');
         },
        ),
       ),
      ),
     ),
    );
   }
  }

RoundedRectangle

แต่ปัญหายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะหากเรานำ InkWell ไปใช้กับ Container ที่มีการตั้ง borderRadius ไว้ InkWell มันจะไม่ได้โดน Clip ไปด้วย วิธีแก้คือให้เราใส่ borderRadius ให้กับ InkWell ด้วย ดังนี้

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(
    MaterialApp(
     home: MyWidget(),
    ),
   );
  }
  
  class MyWidget extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     body: Center(
      child: Container(
       decoration: BoxDecoration(
        borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(16)),
        color: Colors.blueAccent,
       ),
       width: 64,
       height: 64,
       child: Material(
        type: MaterialType.transparency,
        child: InkWell(
         borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(16)),
         onTap: () {
          print('Tapped!');
         },
        ),
       ),
      ),
     ),
    );
   }
  }

Circle

แล้วหากเราต้องการใช้ InkWell กับรูปทรงแปลก ๆ ละ? เช่น Path ที่เราวาดเอง? Widget ที่จะมาช่วยเราในครั้งนี้ก็คือ Widget ตระกูล Clip นั่นเอง หากเรานำ Clip ไป Wrap ไว้ที่ Material เราจะสามารถจำกัดตัว Effect ให้ถูก Clip ตามที่เราต้องการได้ เช่นหาก Widget ที่เป็น Parent ของ Material เป็นวงกลม เราสามารถใช้ ClipOval ในการจัดการได้ ตามตัวอย่างนี้

  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(
    MaterialApp(
     home: MyWidget(),
    ),
   );
  }
  
  class MyWidget extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     body: Center(
      child: Container(
       decoration: BoxDecoration(
        shape: BoxShape.circle,
        color: Colors.blueAccent,
       ),
       width: 64,
       height: 64,
       child: ClipOval(
        child: Material(
         type: MaterialType.transparency,
         child: InkWell(
          onTap: () {
           print('Tapped!');
          },
         ),
        ),
       ),
      ),
     ),
    );
   }
  }

ซึ่งไอเดียเดียวกันนี่ สามารถประยุกต์ใช้กับรูปทรงอื่น ๆ ได้ ตามที่เราต้องการ หากเป็นรูปทรงแปลก ๆ ClipPath จะเป็นตัวช่วยเราได้อย่างดีนั่นเอง


📚 Hope you enjoy reading! 📚